Яребици, кеклици и фазани разселваха ловците от Царева поляна

Кампания за разселване на пернат дивеч проведе ловната дружинка в стамболовското село Царева поляна. Тя е част от Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси. За целта бяха доставени 600 яребици, 380 кеклици и 600 фазана. Те бяха разпределени между ловните дружини във Войводово, Царева поляна, Николово, Стойково и др. Ловната дружинка в Царева поляна има добре поддържани волиери за доотглеждане на младите птици преди да бъдат пуснати в естествената им среда. За да се адаптират, те престояват във волиерите две седмици. За оцеляването им в определените за разселване дивечови полета сега хищниците са взети на прицел. Очакванията са, че поредното пролетно разселване ще подпомогне популацията на пернатия дивеч в района.