Изплащането на пенсиите започна в община Минерални бани

В община Минерални бани започна изплащането на пенсиите за месец март. Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Хасково информира, че с изплащането на пенсиите за март т.г. отново ще бъдат извършени и следните допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда за изплащане на пенсиите:

Ще бъде изплатена добавка от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „ковид добавка“. Тя ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер. Ще бъде изплатена и разлика между дохода от пенсии през януари 2022 г. и дохода от пенсии от декември 2021 г. с включени в него „ковид добавки“. Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер и се изплаща в случай, че сумата от месечния размер на пенсията или сбора от пенсиите, преизчислени от 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и „ковид добавката“ от 60 лева, се оказва по-малка от сумата от месечния размер на пенсията или сбора от пенсиите преди преизчислението, заедно с добавките и компенсациите, включително и „ковид добавката“ от 120 лева, изплатени през декември.

Изплащаните разлики и „ковид добавки“ не представляват част от пенсиите. Те се изплащат по силата на специални разпоредби и по тази причина не е необходимо произнасяне на длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ. Пенсионерите, които получават посочената разлика трябва да знаят, че е възможно да има различия в получените суми спрямо февруари, тъй като изплатените през предходния месец разлики се отнасяха са първите два месеца на годината, а сега са само за март. През този месец пенсионерите, които получават добавка по чл. 9 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресираните лица, ще получат и увеличения размер на тази добавка, като ще има изплащане на разлики за януари и февруари 2022 г.