Ремонтирана е улица ,,9-ти септември” в село Дъбово

Напълно рехабилитирана е улица ,,9-ти септември” в село Дъбово, съобщи кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов. Финансовите средства за нея са осигурени по Програмата за развитие на селските райони, мярка 7.2 чрез Местната инициативна група „Мъглиж, Казанлък, Гурково” и съфинансиране от общинския бюджет. Договорът за обекта на стойност 269 594 лв. без ДДС е подписан през февруари месец миналата година. Изпълнител е фирмата „Копекс и Ко“ ООД. Нейната задача бе да изпълни реконструкция и рехабилитация на улица „Девети септември“ и прилежащите тротоари в участък с приблизителна дължина 610 метра, като са подменени бетоновите бордюри; тротоарната настилка. Изпълнено е също фрезоване на асфалтовата настилка, полагане на нови пластове асфалтобетон, направа на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.