Жените в ОбС – Созопол са положителен катализатор за промени

Жените от Общинския съвет в Созопол са катализатор за положителни промени. Това заяви съветничката Анета Филипова. Мисля, че не само жените в нашия Общински съвет, но и жените  участващи в  управлението като цяло  са добавена стойност. Жените се стремят да избягват когнитивния дисонанс, враждебността и конфронтацията. Те  се стараят да разшифроват посланията на другите. Това е много видимо и полезно, когато сме в режим на дебатиране по поставените в докладните проблеми. Жените са  катализатор на положителни промени. В своите решения жените в нашия Общински съвет се съобразяват преди всичко със социалните нужди на хората. Проявяват по-често такт и са  склонни в по-малка степен към еднолично управление. По-активни са при решаване на трудни проблеми и се страхуват по-малко от поемането на рискове. Най-често е екипния обединител, когато работи в екип и е активна част от връзките на местната власт с неправителствените организации и участието на всички заинтересовани институции по въпросите на равните възможности и проблемите на хората, в неравностойно положение. Жените при равни други условия се нуждаят от повече подкрепа, отколкото мъжете. Но жените в нашия Общински съвет според мен не се чувстват привилегировани, а изпълняват задълженията и отговорностите си, за които са там, въпреки, че имат и други отговорности свързани с дома и семейството, каза още Анета Филипова.