Стамболово, Гълъбово и Горна Оряховица стартират общ проект

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще даде начало на проект с мерки за адаптация към промените в климата в три български общини, което ще се състои в понеделник в Гълъбово.

Основната цел на проекта е да подобри компетентността на общинските служители при планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово. Това ще спомогне да се преразгледа и оцени ефективността на стратегически планове и мерки на местните власти, които вече са предприети. Пресконференцията за началото на проекта ще се състои в конферентната зала на община Гълъбово от 11:00 ч. Заедно с министър Сандов в събитието ще участват Камила Лангсхолт, съветник сектор „Околна среда“ и „Енергетика“ в офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), и други представители на организацията. Кметовете на общините Гълъбово – Николай Тонев, Горна Оряховица – Добромир Добрев, и Стамболово – Аднан Йълдъз, ще представят конкретни дейности, които са предвидени на тяхна територия. Проектът е насочен към по-ефективни действия за справяне с последствията от климатичните промени, включително за редуциране на емисиите на парникови газове и при екстремни климатични събития. Инициативата се финансира по Програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) на ФМ на ЕИП. Програмен оператор на ПООСКП е МОСВ, а стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 723 308 лева.