В Стамболово могат да кандидатстват с неземеделски проекти

„Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54” обяви, че приема проекти по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектите могат да бъдат за развитие на туризъм, местно занаятчийство, преработка и маркетинг на земеделски продукти, предоставяне услуги на населението, като грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство, ветеринарни дейности, както и за развитие на технологиите в областта на „зелената икономика”. Безвъзмездната финансова помощ по мярката е до 85 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта. През първия прием проекти ще се приемат до 17 май, ако останат средства ще има втори прием – от 15 октомври до 15 декември 2022 г. Кандидатите трябва да са от община Стамболово и от 54-те села в община Кърджали, които влизат в обхвата на Местната инициативна група.