Извънредно заседание на ОбС в Минерални бани

Извънредно заседание провежда днес от 14,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени 6 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне на местните данъци. Съветниците ще трябва да одобрят и задание за изработване на проект за ПУП – Парцелиран план за обект „Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжение за предпазване от наводнения, както и реконструкция и възстановяване на водосток в село Винево. Те ще се произнесат и по докладна относно емитиране на облигации при условията на частно пласиране. Те ще се произнесат и за одобряване на ПУП с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа.