План за санитарна сеч през 2022 година бе приет в Минерални бан

Общинският съвет в Минерални бани прие план-извлечение за санитарна сеч, която ще бъде извършена през 2022 година. Сечта ще бъде извършена върху площ от 97,8 хектара, като ще бъдат изсечени 955 куб. метра стояща маса. Приет бе и годишен план за ползване на дървесина в общинските горски територии през 2022 година в размер на 9060 куб. метра стояща маса.