Оптимизират уличното осветление в Тулово

От 1 февруари 2022 г. до 28 февруари 2022 г. ще се извърши оптимизация на  уличното осветление в с. Тулово, община Мъглиж. Наличието на улично осветление в светлата част на деня не е израз на прахосване на скъпа електрическа енергия, а се налага поради стрес тестове на електрическата мрежа на територията на община Мъглиж.