Кметът на Чирпан и министър Гьоков обсъдиха социалните услуги

Работна среща проведоха днес министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков и кметът Ивайло Крачолов. Кметът представи социалните услуги, които функционират в община Чирпан в настоящия момент и проблемите, които възпрепятстват кандидатстването за социално европейско финансиране, свързани със санкциите по неизпълнения воден проект отпреди 5 години. Двамата обсъдиха възможностите и изискванията на новия програмен период. „И след приемането на републиканския бюджет общините ще кандидатстват за финансиране със социални проекти за всички възрастови групи“, каза министърът. Програмите чрез Бюрото по труда ще продължат да осигуряват персонал в общинските дейности – младежка заетост, озеленяване, почистване в селата и др. Предстои подаване на документи за осигуряване на топъл обяд на възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност, осигуряване на детско хранене и раздаване на пакет храни. „Със социалните проекти в Общината са ангажирани експерти с добър капацитет и квалификация. В Чирпан създаваме подходящи условия и работим за нови социални услуги, касаещи съгражданите ни“, допълни кметът Крачолов.