РИОСВ ще проверява плажа на Черноморец

В Общински съвет Созопол се получи отговор на писмо на председателя на местния парламент Георги Пинелов, относно дългогодишния проблем с Централния плаж на град Черноморец. Писмото е подписано от заместник – министъра Тома Белев и в него той дава указания сигналът да бъде проверен от РИОСВ-Бургас, след което данните от проверката да бъдат изпратени на заинтересованите лица.

Зам.- министърът посочва, че с писмо от 19.06.2012 г. РИОСВ-Бургас дава становище, че не е необходимо да се извършва ОВОС за инвестиционно предложение “Комплексен проект за инвестиционна инициатива- инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Черноморец, община Созопол“. Предвид, че РИОСВ-Бургас е контролен орган по спазването на заложените в решението условия, зам. министър Белев възлага на директора на Бургаската екоинспекция  Павел Маринов да направи проверка и да извърши действия по компетентност. Възложената проверка е в отговор на писмо на председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов, който алармира три министерства, сред които и МОСВ, относно нарушаване на бреговата ивица, появата на свлачишни процеси и заблатяване на Централен плаж, вследствие изграждане на Пристанище- гр. Черноморец, община Созопол. В писмата си до министъра на МОСВ Борислав Сандов, до министъра на земеделието д-р Иван Иванов и министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев, Георги Пинелов апелира да бъде направена проверка по изпълнението на проекта за изграждане на пристанището, като качество на заложените дейности. Да бъде съдействано за качествени анализи, изработване на проект и финансиране на реализирането му, за да бъде възстановен плажа и да се елиминират причинените щети. Председателят на общинския съвет Георги Пинелов се надява, че с общи усилия на държавата и местната власт проблемът с плажа на град Черноморец може да бъде решен в най-скоро време.