Община Чирпан обяви архитектурен конкурс за Културен дом

Община Чирпан обявява Конкурс за акумулиране на идеи, които да помогнат на общността и на градската управа да избере най-правилното решение за застрояването на важно и знаково място в сърцето на централната градска част на Чирпан.

Очакванията на конкурса са в посока генериране на концепции за превръщане на избраното място в център за култура, туризъм, развлечения и бизнес, които концепции мотивирано да защитят една от възможностите – Премахване на съществуващата и рушаща се сграда и изграждане на нов културен и бизнес център или Укрепване и довършване на съществуващата и рушаща се сграда и преустройството и адаптирането й за съвременните потребности на града. Срокът за представяне на проекта е 30.04.2022 година. Подаването на конкурсните проекти може да се направи онлайн, на адрес chirpan.municipality@gmail.com

Допустимите участници в конкурса са студенти по архитектура или архитекти на възраст до 30 години. Проектът може да бъде изготвен от самостоятелни участници или от групи до 4-ма души. Таксата за участие е 50 лв., като се изисква тя да бъде заплатена до предаване на конкурсния проект на банкова сметка:

IBAN BG 71 CECB 9790 8447 2667 00

ЦКБ АД BIC CECBBGSF

Кодове за плащания : 44 70 00

Проектите ще се оценяват от жури, включващо представители на Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, кмета на община Чирпан и членове на общинската администрация, както и изявени представители на културата на град Чирпан. Обявяването на резултатите от конкурса ще се извърши на официална проява с презентиране на участвалите проекти пред широката общественост до 20 май, 2022 г. Обявеният награден фонд за конкурса е:

Първо място – 3 000 лв.

Второ място – 2 000лв.

Трето място – 1 000лв. Ще бъдат връчени грамоти за проектите в Топ 10. Всички участници ще получат сертификат за участие в конкурса. На интернет страницата на Община Чирпан може да бъде получена подробна информация и данни за конкурса.