Ивайло Крачолов участва в заседание на УС на РАО „Тракия”

Заседание на Управителния съвет на Регионалната асоциация на общини „Тракия“ и работна среща на кметовете от асоциацията се проведе в Перущица. В него участва и кметът на община Чирпан – Ивайло Крачолов, който е член на Управителния съвет:

Форумът прие становище до НСОРБ относно високите цени на тока, предлагайки държавата да се ангажира с механизъм за компенсиране на непредвидените високи разходи за ел. енергия и възможността общините да се върнат на регулирания пазар. Кметовете обсъдихме и предложение за новия бюджет – създаване на фонд с ясни и обективни критерии, пред който общините да кандидатстват за финансиране с приоритетни инфраструктурни проекти.

Общините се надяват министерството на финансите да намери вариант по онези проекти, одобрени и стартирали преди скока на цените по индикативни стойности на просветното ведомство за изграждане на детски заведения, но вече оскъпени с 40 %. В рамките на форума кметовете имахме възможност да разгледаме дейността на Историческия музей и Църквата „Свети Архангел Михаил“ в Перущица. Община Чирпан е учредител на РАО „Тракия“ в далечната 1997 г. Асоциацията е посредник на общините-членки в обмена на информация и добри практики и има за цел да стимулира тяхното сътрудничество в разработването на проекти и програми в подкрепа на местното самоуправление, да работи за повишаване ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности и за разширяване участието на гражданите в местното самоуправление.