Побратимените Созопол и Визе обсъдиха съвместни проекти

Кметът Тихомир Янакиев посрещна в своя кабинет кмета на побратимения на Созопол турски град Визе – Еркан Юзалп. На работната среща те обсъдиха възможностите и проектната готовност на двете общини за кандидатстване по отворена вече от турска страна програма за международно сътрудничество концентрирана върху околната среда.

Предвид нуждите на жителите на част от населените места в двете общини, Янакиев и Юзалп се обединиха около идеята за изготвяне на проекти за сондиране, каптиране и съхранение на вода, които в последствие да бъдат продължени с такива за прокарване на водопроводи. Обсъдени също бяха както предложения за инфраструктурни проекти и подобряване на градската среда, така и такива в сферата на туризма, културата, екологията и други, по които може съвместно да кандидатстват Созопол и Визе, след като бъде отворена трансграничната програма.