Село Ангел войвода – мястото под Града на Слънцето

Село Ангел войвода в община Минерални бани се намира непосредствено под така дълго търсения Град на Слънцето в Източните Родопи. От Града на Слънцето има пряка видимост към Перперикон, който се намира на около 15 километра по права линия. Според Николай Овчаров древното светилище е равно по значение на Перперикон и Татул, но все още обектът не е достатъчно добре социализиран за посещения. Селото е разположено върху терен с хълмист релеф на 435 метра надморска височина. То е разделено на няколко квартала, които са разположени на 300-350 метра един от друг. Между тях тече малката река Алачам дере, която е десен приток на Харманлийска река. Към момента в село Ангел войвода живеят постоянно около 450 души. Основният им поминък е земеделие, а голяма част от младите хора намират препитанието си като гастарбайтери в Западна Европа. Старото име на селото е Кумрулар, а сегашното датира от 1934 година, когато е преименувано с министерска заповед.