Край Сърница е била решителната битка между траките и римляните

Край Село Сърница в община Минерални бани е била решителната битка между тракийското племе одриси и римляните. Според легендата под Шарапаните е бил най-мощният сблъсък между одрисите с римските легиони. Римляните победили в битката и дъщерята на одриския владетел се хвърлила от висока скала, за да не бъде пленена и отведена в робство. Затова и народът от онези далечни времена нарича скалата Черната.

В района на община Минерални бани са открити множество археологически находки от праисторическата епоха, античността и средновековието, което е свидетелство за хилядолетното използване на обилните и горещи минерални води. Сред интересните места е скалният комплекс Орлови скали до село Сърница. В камъка са издълбани трапецовидни култови ниши, за които се счита, че в тях са били поставяни урни с праха на представители на по-низшето съсловие.

На възраст около 2600-2800 години са и шарапаните, в които древните преработвали гроздето за виното си. Някои от тях обаче са разположени на големи разстояния от терени, в които би могло да е имало лозови масиви. Това логично води до версията, че е възможно те да са се използвали от траките за отливане на златото. И тук мистиката, която е в края на всеки камък в минералните бани, примамва любопитството.