Шегите на народната певица Недялка Керанова се помнят и днес

Народната певица Недялка Керанова е известна със своята духовитост и чувство за хумор. Нейните колеги и приятели от село Татарево още помнят някои от най-известните й закачки. На концерт в една голяма читалищна зала Недялка Керанова участва с Леновската народна група. Пее една-две песни и Никола Янков й прави забележка: „Нели, усмихни се малко на публиката, ще си помислят, че си им сърдита!” Недялка поглежда Никола и му казва: „Аз сега ще пея ли, или ще се смея?”