Общинският съвет в Мъглиж заседава днес

Общинският съвет в Мъглиж провежда своето редовно заседание от 15,00 часа днес в заседателната зала на община Мъглиж. В проекта за дневен ред са включени 12 проекта за решения. По-важните от тях са разпределение на възстановените средства от отчисления за 2021 г. и Актуализация на бюджета на община Мъглиж за 2021 година. Сред останалите са решения за предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища и канали, включени в споразуменията за разпределение на масивите за 2021-2022 стопанска година, одобряване на ПУП и прекратяване на съсобственост, както и уреждане на регулационни отношения.