Общинският съвет в Мъглиж заседава днес

Общинският съвет в Мъглиж провежда своето редовно заседание от 15,00 часа днес в заседателната зала на община Мъглиж. В проекта за дневен ред са включени 12 проекта за решения. По-важните от тях са разпределение на възстановените средства от отчисления за 2021 г. и Актуализация на бюджета на община Мъглиж за 2021 година. Сред останалите са решения за предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища и канали, включени в споразуменията за разпределение на масивите за 2021-2022 стопанска година, одобряване на ПУП и прекратяване на съсобственост, както и уреждане на регулационни отношения.

Общинският съвет в Царево провежда своето 18-то заседание

Общинският съвет в Царево провежда своето осемнадесето заседание от 09,00 часа днес в сградата на НЧ „Георги Кондолов”. В проекта за дневен ред са включени 17 докладни записки. Сред по-важните докладни са отчет за дейността на Общинския съвет в Царево за последните 6 месеца на годината, който ще бъде представен от Председателя на местния парламент Таня Янчева. Кметът на община Царево Георги Лапчев е вносител на докладна записка, касаеща изменение на план-сметката за дейност „Чистота”, включваща необходимите разходи за поддържане чистотата на територията на община Царево за 2021 г. Сред останалите проекти за решения са обявяване за продажба чрез търг на поземлени имоти, частна общинска собственост.

Тютюнопроизводители от Минерални бани кандидатстват за помощ

Тютюнопроизводителите от община Минерални бани могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, съобщават от Фонд „Земеделие“. С 3 млн. лв. производителите в страната ще бъдат компенсирани заради засушаването и високите цени на газа, които доведоха до повишаване цените на торовете и препаратите. От подпомагането могат да се възползват само стопани, които са реализирали продукцията си през 2020 г. и са вписани в регистъра за 2021 г., а максималната сума за получаване е 120 лв за декар. Заявления за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на Фонд „Земеделие“ до 31 януари, очаква се парите да бъдат изплатени до края на февруари следващата година.