Община Минерални бани търси фирма за изграждане на водопровод

Обществена поръчка за първи етап на рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до помпени станции „Сърница“ и „Караманци“ обявиха от община Минерални бани. Общата дължина на гравитачния водопровод е 5 311 метра. Новопроектираният водопровод ще се полага изцяло по трасето на съществуващия. Прогнозната стойност на поръчката е 2 109 471 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 4 януари 2022 г. Припомняме, че през ноември 3 общини от Хасковска област получиха от държавата над 3 млн. лв. за ремонти. 500 000 лв. са за водопровода в община Минерални бани.