Крепостта „Топлица” е преживяла три строителни периода

Крепостта „Топлица” от местността „Свети Дух” в Минерални бани е най-голямата атракция в националния курорт. Това е крепост, преживяла 4 строителни периода: римски, късно римски, ранно византийски и средновековен. По време на археологическите разкопки са открити 163 монети, от които 55 сребърни денара от края на II век и първата половина на III век, както и три златни монети от VI и XI век. От останалите монети преобладават тези от втората половина на III век и от X- XI век.