Чирпан събира дарения за къщата на Георги Данчов – Зографина

Община Чирпан събира дарения за да откупи къщата на Георги Данчов – Зографина. За близо една година, събраните до момента средства са близо 30 000 лева. Кампанията ще продължи и през следващата година, защото за целта са необходими 90 000 лева, каза кметът на общината Ивайло Крачолов.

Георги Данчов – Зографинът е една от видните възрожденски личности на Чирпан. Художник, участник в революционното движение, съратник на Васил Левски и един от основателите на Чирпанския таен революционен комитет, съден и заточен в Диарбекир, виден деец на Съединението и един от първите строители на свободна България, забележителен политически и обществен деятел.

През 1869 г. Апостолът е в Чирпан и отсяда в дома на Зографина и тук основава Таен революционен комитет, за председател на който е избран Георги Данчов. През следващите години и до самото залавяне на Васил Левски, двамата осъществяват непрекъснати срещи и обиколки в Чирпанско и Новозагорско, а домът на Зографина се превръща в средище на Тайния революционен комитет. Стените на този дом са свидетели на съдбоносни срещи и събития, оставили отпечатък върху историята на Чирпан и България. Тази светиня-къщата на Георги Данчов-Зографина, не е пощадена от превратностите на времето – обявявана е за паметник на културата, отчуждена е през 1982 г. за създаване на музей, реституирана през 1992 г. и продадена, превърната след 1992 година в кръчма.

Днес Община Чирпан полага усилия тя отново да стане символ на паметта.
Придобиването на имота ще позволи да се запази тази скъпа реликва на нашето национално-революционно движение и още един паметник на културата да бъде съхранен. Така заедно с паметниците на Левски и Георги Данчов ще се оформи мемориален комплекс, израз на почитта на съвременниците към делото на тези велики народни синове. Родната къща на Зографина ще се превърне в част от Исторически музей – Чирпан, ще представя възрожденската атмосфера на стария Чирпан и участието на чирпанлии в националната освободителна борба.

Съгласно прието Решение No 240 от 28.01.2021 г., на Общински съвет – Чирпан, Община Чирпан стартира дарителска кампания за набиране на средства за придобиване в общинска собственост на поземлен имот с No 81414.502.2015 по КК на град Чирпан, заедно с построените в него сгради – родната къща на Георги Данчов Зографина. Началото на кампанията е с начална дата от влизане в сила на настоящето решение и е с краен срок до 31.12.2021 г. В резултат на приетото Решение No 240 от 28.01.2021 г., на Общински съвет – Чирпан, все повече стават физическите лица и юридическите лица, които заявяват желание за извършване на дарения на средства за закупуване на родната къща на Георги Данчов
Зографина и превръщането ú в музей. В тази връзка Община Чирпан обявява дарителска сметка, по която граждани и фирми могат да преведат по банков път или да внесат в брой на касата в Общината суми, които ще бъдат използвани единствено и само за придобиване на посочения имот.

IBAN BG71CECB97908447266700,

ЦКБ АД, BIC CECBBGSF,

код за плащане: 445100,

Основание за плащане: Решение No 240 от 28.01.2021 г., на ОбС – Чирпан
Община Чирпан информира дарителите, че:

Дарителят не е обвързан с конкретна минимална сума за дарение и сам посочва сумата, която иска да дари.

Дарителят извършва дарението в български левове (BGN) или чуждестранна валута.

Дарителят дарява посочената сума на основание Решение No 240 от 28.01.2021 г. и Наредба No 6 за реда за получаване и управление на дарения от Община Чирпан. Направеното дарение е безвъзмездно и не подлежи на отказ и възстановяване. С факта на превеждане на конкретна сума по посочената банкова сметка,
дарителят се съгласява с условията на Наредба No 6 за реда за получаване и
управление на дарения от Община Чирпан. Община Чирпан изказва благодарност на всички дарители за съпричастността им към каузата.