Реновират улици в централната част на Първомай

С усилени темпове продължава реновирането на улици в централна част на град Първомай. Подменя се уличната и тротоарната настилка, поставят се нови бордюри. След ремонтирането на ул.,,Орфей” и оформянето на паркоместа, бяха обновени улиците – ,,Стара планина” /в участъка от ул.,,Княз Борис I” до ул.,,Стефан Стамболов”/ и ,,Димитър Благоев”/  в участъка от ул.,,Орфей” до ул.,,Стефан Стамболов”/. В момента текат ремонтни дейности на ул.,,Малина”/ в участъка от ул.,,Сливница” до надлеза/, подменя се и тротоарната настилка на ул.,,Княз Борис I” в посока МБАЛ, в участъка от кръстовището на СУ ,,Проф.д-р Асен Златаров” до кръстовището до магазин ,,Аргис”. Обновяването на пътната инфраструктура е в изпълнение на инвестиционната програма за 2021 година.