Общинският съвет в Царево провежда 17-то редовно заседание

Общинският съвет в Царево провежда своето 17-то редовно заседание от 09,00 часа на 30.11. т.г. В проекта за дневен ред са включени 39 докладни записки, каза председателят на местния парламент Таня Янчева. Първата от тях е питания отстрана на общинските съветници.

Местните парламентаристи ще трябва да приемат правила за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури. Те трябва да приемат и Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни. Кметът на общината Георги Лапчев е вносител на предложение за годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2022 г. на петте читалища на територията на община Царево. Общинските съветници ще трябва да определят минималните и максимални цени за таксиметров превоз на територията на община Царево, както и да определят училище за преимуществен ползвател на моторно превозно средство. Те ще трябва да приемат и решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. Сред останалите докладни са такива за одобряване на проекти за ПУП, решения за провеждане на Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост и решения за прекратяване на съсобственост и предоставяне на имоти под наем.