В Минерални призоваха за внимание през отоплителния сезон

От началото на декември навлизаме в отоплителния сезон и опасността от битови пожари се увеличава значително. В община Минерални бани отправиха съвети към най уязвимата група хора, тази на възрастните и децата. Целта е да се намали рискът от пожар в дома.

Не използвайте неизправни отоплителни и нагревателни уреди. Бъдете внимателни при работа с газови уреди и следвайте указанията на производителя. Не претоварвайте електрическата инсталация и не използвайте едновременно голям брой удължители и разклонители. Не оставяйте без наблюдение готварски уреди, печки за отопление и други нагревателни уреди. Редовно почиствайте от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбатора.

Комините на сградите трябва да се почистват поне веднъж годишно. Не извършвайте това чрез изгаряне на горими материали и леснозапалими течности. Почиствайте периодично от наслоявания и прах димоотводните тръби. Не използвайте леснозапалими течности за разпалване на печки на твърдо гориво. Не поставяйте близо до нагревателен или отоплителен уред горими предмети и горива.

Не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел в близост до горими материали и в контейнери за смет. Внимавайте при използването на свещи и цигари, не пушете в леглото. След употреба и преди излизане от къщи проверявайте дали използваните уреди са изгасени. Не оставяйте децата сами вкъщи и никога не ги заключвайте. При възникване на пожар запазете самообладание. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящото жилище. Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора. Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско долу и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан. Ако не можете да се евакуирате безопасно, използвайте дрехи, мокри кърпи или други подръчни материали, за да уплътните около вратата. Обадете се на тел. 112 и опишете точното си местоположение. При възможност влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима. Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате. След като напуснете сградата, не се връщайте обратно. Незабавно уведомете пожарникарите, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив!