Проект за патронажна грижа изпълнява община Мъглиж

Проект “Патронажна грижа” изпълнява община Мъглиж”. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стойността на проекта е 89 010 лева, съобщи кметът. Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Припомняме, че миналогодишният договор за патронажна грижа бе на стойност 73 535 лева. Цел тогава беше да се подкрепят мерките по време на извънредно положение и наложителния период на социална изолация, за да се ограничат контактите между хората. Патронажната грижа бе за групите, застрашени в най-голяма степен от зараза с COVID-19 – на възраст над 65 години, хора с увреждания или поставени под карантина, които са принудени да останат по домовете си.