Проект за патронажна грижа изпълнява община Мъглиж

Проект “Патронажна грижа” изпълнява община Мъглиж”. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стойността на проекта е 89 010 лева, съобщи кметът. Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Припомняме, че миналогодишният договор за патронажна грижа бе на стойност 73 535 лева. Цел тогава беше да се подкрепят мерките по време на извънредно положение и наложителния период на социална изолация, за да се ограничат контактите между хората. Патронажната грижа бе за групите, застрашени в най-голяма степен от зараза с COVID-19 – на възраст над 65 години, хора с увреждания или поставени под карантина, които са принудени да останат по домовете си.

Акция „Зима” в Минерални бани навлиза в заключителна фаза

Днес отбелязваме Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП. От 21 – 30 ноември 2021 г. в Минерални бани е планирана  кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взема отношение. По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.