Четири избора само за една година в Мъглиж

Изминаващата 2021 г. е година на предизвикателства за Община Мъглиж, сподели кметът д-р Душо Гавазов. В рамките само на няколко месеца, тук се наложи да бъдат проведени три пъти избори – един за местна власт и два за парламент. След близо месец време предстоят и четвърти избори – за президент на Република България и за парламент. Това несъмнено води до промяна и до сътресение в предварително планираните дейности. Независимо от всичко това пред общинското ръководство и общинската администрация като основна задача стои решаването на редица инфраструктурни проблеми, каза кметът д-р Душо Гавазов. Те са свързани с подобряване на общинската пътна мрежа и здравната инфраструктура. Предстоят подобрения в сектора образование, социалната инфраструктура и културата.