В община Първомай събират излязла от употреба електроника

Днес изтича срока за подаване на заявки в селата на община Първомай за събиране на излязла от употреба електроника. Община Първомай организира кампания на 17.11.2021 г. по събиране за последващо оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на 17 ноември т.г. Ще се събират и негодни за употреба батерии и акумулатори. Целта на кампанията е община Първомай да стане едно по-чисто и приветливо място за живеене.

Всички желаещи могат да се включат и да предадат безвъзмездно своите
отпадъци в базата на отдел „Чистота” (намираща се в близост до „Гробищен парк” гр. Първомай) в срок до 16.11.2021 г. Предаването се осъществява след предварителна заявка. Заявки се приемат на посочения в обявата телефон.
При липса на транспорт или здравословни причини, жителите от града и
кварталите могат да предадат своите отпадъци, като дадат заявка
в срок до 12.11.2021 г. за извозване на отпадъците от домовете си, като услугата е безплатна. Ангажимент на заявителя е в деня на кампанията да има представител на посочения адрес. Желаещите жители от селата могат да се включат в инициативата като предварително подадат заявка на посочения телефон до 12.11.2021 г. и извозят отпадъка си до базата на отдел „Чистота” (намираща се в близост до „Гробищен парк” гр. Първомай) до 16.11.2021 г. (включително) за безвъзмездно предаване за последващо оползотворяване. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел. печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори, телефони, таблети, батерии и др. Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай. Може да подадете своята заявка в срок от 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г. За повече информация и подаване на заявка: 0884311109 – Магдалена Янкова – старши специалист „Екология” при Община Първомай.