Бившият директор на Горското в Мъглиж оглави „Централен Балкан”

Бившият директор на Държавното горско стопанство в Мъглиж – Станимир Маринов е новият директор на Национален парк „Централен Балкан”. Това стана след като в последните 2 месеца на този пост бяха сменени двама души.

Контролът от страна на дирекцията върху незаконни дейности в парка е бил обект и на физическа разправа в миналото. Междувременно дирекцията на парка осъществява контрол и ограничава апетити за застрояване и заграждения в националния парк и провежда регулярни образователни и научни проекти, свързани с биоразнообразието на парка. През 2017 г. дирекцията на парка успя да постигне и вписването на старите букови гори в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Те са една от основните туристически атракции в националния парк и са част от рядък за Европа генофонд. В границите на националния парк „Централен Балкан“ са разположени 9 резервата. Това са „Боатин“ (един от най-обширните в Европа защитени масиви от стари букови гори), „Царичина“ (единственото обособено находище на бяла мура в Средна Стара планина и 600 вида растения, от които 23 застрашени от изчезване), „Козя стена“ (опазва застрашения от изчезване еделвайс и вековни буково-елови гори), „Стенето“ (неповлияни от човека естествени екосистеми по течението на река Черни Осъм и едно от най-важните български убежища за кафявата мечка), „Стара река“ (уникален за Старопланинието комплекс от широколистни, иглолистни и смесени гори), „Джендема“ (първични гори от бук или смесени, с възраст между сто и сто и петдесет години), „Северен Джендем“ (резерватът с най-голяма надморска височина в Националния парк, приютил животински видове оцелели след последните заледявания като дивата коза), „Пеещи скали“ (високопланинските безлесни местообитания, естествените букови гори ) и „Соколна“ (повече от 600 вида растения и диви кози).