Акция „Зима” стартира в община Минерални бани от утре

От утре в община Минерални бани стартира традиционната акция на полицията „Зима“. Акцията се провежда в продължение на повече от 27 години  по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство с МВР-Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Пътна полиция“  и Българския Червен кръст. През последните години в партньорството се присъединиха Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция „Пътна инфраструктура“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Заложени са следните акценти: От 01 до 10 ноември 2021 г. – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Планирани са съвместни проверки с органите на местната власт за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Контролът ще бъде насочен към: спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа. Ще се следи за недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване. Няма да се допуска движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка. Полицията ще следи за движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години. Няма да се едопуска движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки.