Проект за топъл обяд приключи в община Минерални бани

Община Минерални бани приключи в края на месец септември изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемия от Ковид-19”. Финансирането на проекта бе по процедурата за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001  „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на Европейския съюз (ЕС). Проектът бе на стойност 208 494 лева, като за периода от 01.01.2021 до 30.09.2021 г. услугата „топъл обяд” са получили общо 485 потребители от всички 12 населени места в общината. Очаква се верифициране на разходите, включени в подадения втори междинен отчет по проекта, след което ще бъде подаден и окончателен отчет.