Кметът на Мъглиж определи правилата за предизборна агитация

Кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов забрани унищожаването и заличаването на агитационните материали до края на изборния ден на 14 ноември, поставени на определените места по установения ред. По време на агитационната кампания за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември участниците в кампанията могат да поставят агитационни материали до 12 ноември на агитационните табла на определените за целта места. На сгради, огради и витрини, собственост на фирми и лична собственост предизборни обръщения, плакати и афиши могат да се лепят със съгласието на собственика или управителя на имота. Със заповедта на кмета се забранява публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и предизборната агитация в общински учреждения, институции и предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.