Ще подменят водопровода в село Варвара

Община Царево е обявила обществена поръчка за извършване на строителни и ремонтни дейности по водопровод. Обществената поръчка е за 1 191 370,06 лева. Така царевското село Варвара ще получи реконструкция на водопровода и сградните отклонения по улици в селото. Посочва се, че настоящата разработка обхваща само уличната водопроводна мрежа в чертите на населеното място.

Съществуващият водопровод е от етернит, стомана и полиетилен висока плътност. Мрежата е сключена, но има и отделни райони, в които е разклонена. Това води до режим в случай на авария. По данни на Община Царево, към 1.02.2010 год. броят на постоянно живеещите в селото е 226 човека. През летния сезон броят нараства на 1000 души. Към тази бройка следва да се добавят 500 жители, обслужващи сезонно земите по параграф 4. Тези територии контактуват с регулацията на селото и водоснабдяването им се извършва от уличната водопроводна мрежа“, пише в документацията по поръчката. Цялата водопроводна мрежа е предвидена да се изпълни с тръби полиетилен висока плътност /РЕНD/, които ще се полагат върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Подмененият водопровод по пътя Варвара – Ахтопол се запазва изцяло.