Кметът на община Мъглиж определи местата за предизборна агитация

Кметът на община Мъглиж д-р Душо Гавазов определи със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Мъглиж по време на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември т.г. Заповедта е на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местната власт и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, чл. 182, чл.183, чл.184, чл.185 и чл.186 от Изборния кодекс и в изпълнение на РЕШЕНИЕ No 645-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК. Препис от заповедта е изпратен в РИК – Стара Загора и съответно е връчен на Началника на Участък „Полиция”  в Мъглиж, кметове и кметски наместници на населените места в Община Мъглиж и главните специалисти за сведение и изпълнение. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Секретаря на Община Мъглиж.