Мехмед Лятиф готви заседание на ОбС в Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя 17-то редовно заседание на местния парламент, което ще се проведе на 6-ти октомври т.г. Той свиква на заседания Постоянните комисии към Общинския съвет в Минерални бани. Първа от 10,00 часа на 5-ти октомври ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Час по-късно се събира и Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Последна ще заседава Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дайности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Всички заседания ще се проведат в Залата на Общинския съвет в Минерални бани, информира Мехмед Лятиф.