Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС – Минерални бани

15-то редовно заседание подготвя председателя на Общинския съвет в Минерални бани – Мехмед Лятиф. То ще се проведе от 14,00 ч. на 12-ти юли в Заседателната зала на Общинския съвет. Днес от 10,00 ч. Мехмед Лятиф свиква на работно заседание Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет в Минерални бани. Час по-късно се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Последна от 11,30 часа ще заседава Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт.