Мюсюлманите от Минерални бани се готвят за Курбан байрам

Мюсюлманите от община Минерални бани се готвят за Курбан байрам след изборите за Народно събрание. Свещеният празник на мюсюлманите Курбан байрам тази година е на 20  и 21 юли. Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2021 г., са определени с решение на Министерския съвет от 17 декември 2020 г. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват мюсюлманска религия,  могат да ползват по свой избор, част от платения си отпуск или неплатен годишен отпуск за религиозните празници. Датите на религиозните празници се определят от правителството по предложение на религиозните общности.