Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредно

Общинският съвет в Минерални бани се събира за извънредно заседание от 14,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 4 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Двете от тях касаят издаване на запис на заповед от община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор. Третата докладна е за определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем.