В Минерални бани стартираха трансграничен проект с Гърция

Първа копка по проекта „Минерални пътеки: Ваканция и природа за миг” /MINERAL PATHS/ ще бъде направена в 10,00 часа на 11 юни до Статуята на Минералната вода. Община Минерални бани е водещата организация по проекта, който е финансиран в рамките на Програмата за сътрудничество INTERREG VA Гърция-България 2014-2020.

Партньори по проекта са Сдружение „Съвремие”, Община Мики /Гърция/, Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград и община Якоруда. Продължителността на проекта е от 05.07.2019 до 31.06.2022г., а общата му стойност е 1 103 436, 65 евро. Специално за община Минерални бани са отредени 573 400 лева без ДДС. Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Главната идея на Програмата се базира на факта, че като две съседни държави с богато минало, заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата се насърчават дейности, които сближават нашите народи и допринасят за по-тясно сътрудничество по четири приоритетни оси, заявиха ръководителите на проекта от Община Минерални бани. С проекта ще бъдат ремонтирани обществените бани в Минерални бани, Якоруда и гръцката община Мики. Специално за Минерални бани мога да кажа, че покривът бе най-компрометираната част от обществената баня, въпреки че сме правили няколко ремонта досега, каза главния архитект на общината. Освен това ще бъде направен цялостен ремонт на сградата като ВиК и ел. инсталация. Ще се опитаме да съхраним автентичния външен вид на сградата, каквато се знае през годините, добави още той. След това зам. кмета на общината Нуртин Сабри плисна менче с вода, за да върви реконструкцията като по вода. Детски състави от общината изпълниха кратка фолклорна програма в края на церемонията.