Първа копка за ремонт на обществената баня в Минерални бани

Първа копка за ремонт на обществената баня в Минерални бани ще бъде направена от 10,00 часа на 11-ти юни /петък/. Ремонтът на обществената баня се извършва по проект „Минерални пътища – ваканции и природа с едно мигване”. Проектът е по Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен район по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020, изпълняван от община Минерални бани. Общата стойност на проекта е 573 400 лева без ДДС. Проектът предвижда да бъде извършен цялостен ремонт на обществената баня с минерална вода в националния курорт. Качеството на минералната вода в община Минерални бани няма аналог на Балканския полуостров и е равно на това в Карлови Вари.