Мехмед Лятиф подготвя 14-то заседание на ОбС в Минерални бани

Председателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф събира днес Постоянните комисии към местния парламент за подготовка на 14-тото Редовно заседание на Общинския съвет.

Първа от 10,00 часа се събира Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Един час по-късно ще заседава и Постоянната комисия по Общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. За 11,30 часа е насрочено и заседанието на Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейност, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Всички работни заседания ще се проведат в Заседателната зала на Общинския съвет при спазване на всички противоепидемични мерки.