Община Минерални бани се разплати с членовете на СИК

Община Минерални бани изплати възнагражденията на членовете на секционните комисии участвали в провеждането на парламентарни избори на 04.04.2021 г.. Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки и недопускане струпване на много хора, изплащането се извърши на първия етаж в сградата на общинска администрация при строго утвърден график. Първи в понеделник получиха възнагражденията си членовете на секционните комисии от селата Сусам, Минерални бани, Татарево, Брястово и Спахиево. На следващия ден бяха изплатени парите за секционните комисии от селата Караманци, Сираково, Боян Ботево и Ангел войвода. Последни на третия ден получиха своите пари и членовете на секционните комисии от селата Сърница, Колец, подвижните секции и Ковид секцията, информираха от общинската администрация.