Временни противоепидемични мерки в Минерални бани

Временни противоепидемични мерки въведе кметът на община Минерални бани – Мюмюн Искендер във връзка с пандемията от Ковид-19. Мерките ще продължат от 01.04.2021г. до 30.04.2020г.

До 11.04.2021г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата на територията на община Минерални бани. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от Министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал.6 и 115а, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и др., организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

Преустановяват се посещенията в детски градини и ясли, провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия, включително и такива, провеждани на открито /събори, фестивали и др./. Изключение се допуска по отношение на кина, театри, циркови представления, музеи, галерии, библиотеки, занятия на танцовото, творческото и музикално изкуство при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер /сватби, кръщенета, погребения и др./ с присъствието на повече от 15 човека.