Извънредно заседание на Общинския съвет в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно от 10,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 8 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са докладна записка относно промяна на Наредба №9 за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани. Ще бъде разисквана и Бюджетната прогноза за 2022, 2023 и 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Съветниците ще се произнесат за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. Сред останалите докладни са предложения за отпускане на еднократни финансови помощи и одобряване за изработване на ПУП в землището на село Брястово.