Нови противоепидемични мерки въведоха в Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер разпореди със своя заповед временни противоепидемични мерки за периода от 12 до 26 март. Всички ученици от 5 до 12 клас на територията на общината да преминат към ОРЕС.

Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и др.

Всички заведения за хранене и развлечения да осигурят физическа дистанция от 1,5 метра между облегалките на най-близко разположените столове между две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м. Пълният текст на кметската заповед вижте тук!