Земеделските стопани от Минерални бани очакват подпомагане

Земеделските стопани от община Минерални бани могат да кандидатстват за подпомагане през тази година по 25 схеми. Те са в четири направления – за площ, за селскостопански животни, за плодове и зеленчуци и по други схеми. И през Кампания 2021 ще продължава да се проверява изискването всички кандидати за директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. Кандидатите за директни плащания трябва да бъдат регистрирани като земеделски стопани. Това изискване не се отнася само при кандидатстване по схемите за Преходна национална помощ. Допустимата минимална площ за подпомагане в едно стопанство е 0,5 хектара, като минималният размер на парцела трябва да е 0,1 хектара. Важно е земеделският стопанин, който кандидатства за подпомагане, да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва, за да не пропусне да заяви участие във всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ остава основна за подпомагане с директни плащания. Преразпределително плащане ще се отпуска за първите до 30 хектара по СЕПП за всяко стопанство.