Банята в Минерални бани ще става модерен СПА център

Продължава ремонтът на обществената баня в Минерални бани. Той се осъществява по проект по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020, който е на стойност  573 400 лв. Предвижда се цялостен ремонт на сградата, която е строена през 1932 г. и през годините са правени частични подобрения. Идеята е сега тя  да стане модерен СПА център с кабинети за рехабилитация и физиотерапия. Ще бъдат изцяло реновирани съблекалните, помещенията с ваните и басейните в нея. Минералната вода, която ползват тук, е с качествата на тази в прочутите Карлови Вари и много хора лекуват болежки тук.