Първо за годината заседание на ОбС в Минерални бани

BanyПървото си за тази година заседание ще проведе от 14,00 часа на 21 януари Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са предвидени 4 докладни записки, но преди началото на заседанието техният брой може да се удвои, поясни председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
Местните парламентаристи ще трябва да се произнесат относно кандидатстване на Община Минерални бани с проект по покана за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ,Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1- Топъл обяд в условия на пандмията от COVID-19”, Оперативна Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. Втората докладна записка е за кандидатстване на община Минерални бани с проект по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2020 година.