Мехмед Лятиф подготвя заседание на ОбС – Минерални бани

BanyПредседателят на Общинския съвет в Минерални бани Мехмед Лятиф подготвя първото за тази година заседание на местния парламент в родопската община. В тази връзка на 20 януари той свиква на работни заседания постоянните комисии към Общинския съвет.
Първа от 10,00 часа ще заседава Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет. Половин час по-късно се събира Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт. Последна от 11,00 часа се събира Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика. Заседанията на всички комисии ще се проведат в Заседателната зала на Общинския съвет, каза още Мехмед Лятиф.